Fordonsgas

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas när de används som fordonsbränsle. Egentligen är biogas och naturgas samma sorts gas, nämligen metangas. Skillnaden mellan dem är att naturgas är fossilt och biogas är fossilfritt.

  • Naturgas är en fossil gas, som bildats under miljontals år och lagrats i jordskorpan, precis som olja.
  • Biogas däremot är förnybart och bildas när organiskt material bryts ner. Vi producerar vår biogas av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, slakteri- och livsmedelsavfall.

När du tankar fordonsgas på en mack kan det vara enbart biogas eller naturgas - eller en blandning av båda. Vi strävar efter att ha en så stor andel biogas som möjligt och kan just nu leverera 98 procent rent biogas på våra mackar. Vi använder endast naturgas som en backup i våra system, för att kunna leverera gas till våra kunder även vid till exempel tillfälliga efterfrågetoppar och produktionsstörningar.