Biogas

Ett av världens renaste bränslen

Biogas är ett fordonsbränsle som är 100 förnybart och lokalproducerat av organiskt material. Med biogas i tanken minskar utsläppen och användningen av fossila bränslen. Principen vid biogasproduktion är densamma som i naturen, när växter och annat organiskt material bryts ner. Skillnaden är att i våra anläggningar sker det under kontrollerade former i en rötkammare och vi tar då rätt på den gas som bildas.

En del i ett naturligt kretslopp

När biogas används som fordonsbränsle tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären, utan det är samma koldioxid som bundits i gröna växter som återförs. Du kör i princip på solenergi, som först bundits i gröna växter och sedan omvandlats till biogas. Därefter börjar kretsloppet om, när växterna på nytt tar upp koldioxiden.

När biogas används i stället för bensin minskar utsläppen och användningen av fossil olja. Eftersom biogas bildas under en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material, är den till skillnad från bensin och diesel en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp.

I produktionsprocessen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel i lantbruket och återför näringsämnena till naturen. Ett naturligt kretslopp för både näring och koldioxid.

Forskning och utveckling

Svensk Biogas är ett heltägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping. De har varit en viktig aktör i uppbyggnaden av Sveriges kompetens inom biogasproduktion och satsade tidigt på forskning och utveckling av processer för biogasframställning. 

Läs mer om Tekniska verkens FoU-verksamhet.

Här finns mer att läsa om biogas. Mycket mer!

Vill du veta mer om biogasens historia? Eller bara få en bred överblick över ämnet, då är det här sidan för dig: Biogasportalen