Biogas

Biogas är ett av världens renaste fordonsbränslen och ett verkligt alternativ idag.

Tänk dig ett fordonsbränsle som är:

  • Närproducerat - på plats här i regionen
  • Naturtroget - från samma process som i naturen och våra magar
  • Förnybart - från organiskt avfall som kommer till nytta

Det är precis vad biogas är. Ett naturligt bränsle som produceras av ekologiskt nedbrytbart material som organiskt avfall och restprodukter, som vi tar tillvara på och gör fordonsbränsle av.

Principen vid biogasproduktion är densamma som i naturen, när växter och annat organiskt material bryts ner. Skillnaden är att i våra anläggningar sker det under kontrollerade former i en rötkammare och vi tar då rätt på den gas som bildas.

En del i ett naturligt kretslopp

När biogas används som fordonsbränsle tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären, utan det är samma koldioxid som bundits i gröna växter som återförs. Du kör i princip på solenergi, som först bundits i gröna växter och sedan omvandlats till biogas. Därefter börjar kretsloppet om, när växterna på nytt tar upp koldioxiden. Ren biogas är därför 100 procent förnybart och ett av världens renaste fordonsbränslen.

När biogas används i stället för bensin minskar utsläppen och användningen av fossil olja. Eftersom biogas bildas under en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material, är den till skillnad från bensin och diesel en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp.

I produktionsprocessen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel i lantbruket och återför näringsämnena till naturen. Ett naturligt kretslopp för både näring och koldioxid.

Forskning och utveckling

Tekniska verken har varit en viktig aktör i uppbyggnaden av Sveriges kompetens inom biogasproduktion och satsade tidigt på forskning och utveckling av processer för biogasframställning. Vi har nu en gedigen kompetens inom detta som vi har nått genom många års arbete med biogasproduktion. Vi kan i dag hantera många olika typer av organiska restprodukter.

Läs mer om Tekniska verkens FoU-verksamhet.

Här finns mer att läsa om biogas. Mycket mer!

Vill du veta mer om biogasens historia? Eller bara få en bred överblick över ämnet, då är det här sidan för dig: Biogasportalen

Här ligger fokus på gasdrivna fordon. Du kan bland annat se beräkningar på hur mycket koldioxidutsläpp en biogasbil kan spara in jämfört med genomsnittsbilen: Gasbilen