Biogas - ren drivkraft




Så tankar du biogas

Att tanka din biogasbil är varken svårt eller krångligt. Se filmen som förklarar alla steg.


Driftinfo

Hämtar driftinfo


Svensk Biogas är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB (publ) och vårt uppdrag är att köpa, sälja och distribuera biogas i regionen. Vi har flera publika gasmackar i Östergötland med närliggande områden och driver även bussdepåer i Linköping, Norrköping och Motala.

Produktionen av biogas och biogödsel sker inom Tekniska verken där även forskning och utveckling inom biogasområdet drivs.